Algemene Ledenvergadering 2022:

 

Het bestuur van Oceanus nodigt zijn leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 14 juni van 20.00 - 22.00 uur in de vergaderruimte van zwembad De Waterlelie.  De inloop met koffie of thee is vanaf 19.45 uur. 

Het bestuur heeft graag dat de leden die komen zich uiterlijk 12 juni aanmelden bij secretaris@oceanusaalsmeer.nl. Dan kan het bestuur beoordelen of de vergaderruimte geschikt is voor het aantal aangemelde leden en hiernaar handelen.  

 

Agenda ALV 2022

Notulen ALV 2021 (concept)

Jaarverslag 2021 Bestuur en commissies Oceanus (definitief)

Voorstel tot wijziging van de statuten van ZSC Oceanus ALV

Statutenwijziging 2022 (concept)

Verslag kascommissie 2021

Sponsors