Alg. Ledenvergadering 2023:

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 januari 2023.  De ALV start om 20.00 uur in de vergaderzaal van zwembad de Waterlelie Inloop met koffie en thee is mogelijk vanaf 19.45 uur. 

De reden van het verschuiven van de ALV van juni naar januari ligt in het feit dat Oceanus is overgestapt van een kalenderjaar-boekhouding naar een sportseizoen-boekhouding.  Daarom is er nu een ALV gepland om het verkorte boekjaar 1 januari 2022 - 31 augustus 2022 te verantwoorden.

De agenda en het financieel jaarverslag zal voor de vergadering op de site verschijnen. De jaarverslagen van de afdelingen komen pas in de volgende jaarvergadering op de agenda wanneer het complete jaar 2022 en het seizoen 2022-2023 verslagen kan worden. De leden kunnen bij de secretaris Adrie Berk via secretaris@oceanusaalsmeer.nl aangeven dat zij aanwezig zijn. 

Het bestuur. 

 

De stukken voor de algemene ledenvergadering 2023 zijn:

Agenda ALV 2023

Notulen ALV 2022 (14 juni)

Notulen ALV 2022 (28 juni)

Financieel jaarverslag 2022

Verslag Kascommissie 2022

 Notulen ALV 2023 (24 januari)

Sponsors