Contributie in coronatijd

Beste leden,

Graag jullie aandacht voor de volgende financiële zaken:

- In maart 2021 zal er wederom geen contributie worden geïnd, als tegemoetkoming voor de gemiste zwemtrainingen.

- Een aantal leden heeft ons laten weten dat ze geen teruggave van contributie willen, om zo de vereniging te steunen. Hier zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee! Wil jij ook dat je volledige contributie in de vereniging blijft dan graag berichtje aan penningmeester@oceanusaalsmeer.nl. 

- Er zijn leden die niet via machtiging betalen, maar die op eigen verzoek een factuur voor het gehele seizoen hebben ontvangen. Helaas heeft een aantal leden deze factuur niet betaald. We willen deze leden vragen om nu in ieder geval 60% van de factuur te betalen.

- Aan het einde van het seizoen kunnen wij de balans opmaken van de financiële steun die de vereniging heeft ontvangen en kunnen we precies bepalen hoeveel contributie wij terug kunnen betalen. Voor de leden die per machtiging betalen zal dit worden verrekend in de laatste incasso van het seizoen (rekening houdend met de niet geïncasseerde bedragen van februari en maart), de leden die hun jaarcontributie ineens hebben betaald zullen een creditnota ontvangen.

Sponsors