Eindejaarsbrief seizoen 2019-2020

Beste leden, vrijwilligers, trainers en iedereen die betrokken is bij Oceanus,

In naleving van het huishoudelijk reglement van de vereniging sturen wij elk jaar een eindejaarsbrief. Deze brief wordt vandaag ook naar jullie gemaild. Mocht je deze niet ontvangen hebben, controleer dan je SPAM oftewel de Map Ongewenste e-mail.

Normaal zouden we de eindejaarsbrief beginnen met:

“Het seizoen zit er al weer bijna op en de voorbereiding voor seizoen 2020-2021 zijn in volle gang.  “

In dit geval is het bestuur nog volop bezig met het huidige seizoen en moeten wij met zijn allen afwachten hoe wij het nieuwe seizoen in zullen gaan.

Zaken zoals het organiseren van landtrainingen voor de jeugd, overleg met de Waterlelie voor het wellicht voorzichtig opstarten van de zwemtrainingen in een verantwoorde vorm, compensatie regeling contributie, hebben momenteel de prioriteit.

Voor wat betreft de compensatie van de contributie, er zijn inmiddels diverse steunmaatregelen de revue gepasseerd, zonder dat de vereniging met zekerheid kan stellen dat zsc Oceanus een financiele bijdrage zal ontvangen. Exacte bedragen zijn ook nog niet bekend, wel zal de eventueel ontvangen steun evenredig over de leden worden verdeeld, dwz hoe meer je traint, hoe hoger de compensatie zal zijn.

Voor nieuwe informatie over de herstart van het zwemseizoen en de contributie verrekening verwijzen wij naar de website.

Het enige wat wij nu van je vragen eventuele opzeggingen van het lidmaatschap van de vereniging vóór 15 juli van het lopende seizoen door te sturen naar penningmeester@oceanusaalsmeer.nl

 

Mocht je opzegging noodgedwongen zijn, financiële problemen door het Corona virus, meldt dit dan gerust.

Koning Willem-Alexander: Laten we dan ook samen zorgen dat er niemand zich in de steek gelaten voelt

Premier Rutte:  laten we ook een beetje op elkaar letten.

Zsc Oceanus is geen commerciële instelling maar een vereniging. En de pijlers waarop een vereniging is gebouwd, zijn de actuele slogan’s - Met z’n allen, samen, help elkaar –

 

Triatleten dienen hun eventuele opzegging ook door te geven aan de Triatlon administratie via http://www.oceanustriathlonteam.nl/lid-worden/

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe .

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Oceanus

Kees Reijnders, voorzitter

Magreet van der Pol, secretaris

Johan Joore, penningmeester

Adrie Berk, lid

Lars Houdijk, lid

Ton Kleijberg, lid

 

Sponsors