extra ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 JUNI

Het bestuur van Oceanus kondigt een extra Algemene Ledenvergadering aan. Deze is gepland op dinsdag 28 juni vanaf 20.00 uur in de vergaderruimte van zwembad De Waterlelie. inloop met koffie en thee vanaf 19.45 uur.  

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 14 juni j.l. waren niet de benodigde 50% van de stemgerechtige leden van de vereniging aanwezig. De statuten geven dan aan dat er na twee weken een tweede ALV moet worden uitgeschreven. Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit tot statutenwijziging te nemen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht.

De concept statuten en de uitleg waarom de wijzigingen noodzakelijk zijn, staan vermeld op onze website: https://www.oceanusaalsmeer.nl/algemeen/algemene-ledenvergadering-2022

Wij vragen de leden om zich aan te melden via een mail naar secretaris@oceanusaalsmeer.nl 

Sponsors