Gevolgen Covid 19 voor zscOceanus

Beste Allemaal,

 Hierbij een update mbt de trainingen voor deze zomer, een financiële afspraak en hoe verder volgend seizoen.

 Na de 1 juli update van president Rutte is er wederom verruiming gekomen in de mogelijkheden mbt sporten. We kunnen tijdens het sporten de 1.5mtr loslaten, wat inhoud dat we weer gewoon zouden kunnen mogen zwemmen, maar wij besluiten ism de ESA dat we dit rustig gaan introduceren.
De 1.5mtr zullen we voor de training, maar ook na de training , tijdens douchen, omkleden en na borrelen in de kantine zoveel als mogelijk moeten respecteren en in achtnemen.

 Helaas is het onmogelijk om de dinsdagavondzwemtraining voor masters en triathleten in ere te herstellen, dit omdat het logistiek niet haalbaar is voor het personeel van de ESA.
Wel hebben we badwater voor de triathlon op maandagavond van 18:15 – 19:15 uur en op woensdagavond van 18:15 – 19:15 uur voor de masters. Ook is het deze zomer voor de waterpolosenioren weer mogelijk om op maandag- en donderdagavond van 19:00 – 20:00 uur in het buitenbad hun baantjes te trekken en zich voor te bereiden aan het nieuwe waterpoloseizoen.

Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om op woensdag en zaterdag bij de openwatertrainingen aan te sluiten of als je 18+ bent mee te lopen met de triathlongroep op maandag of donderdagavond.

 Het ziet er naar uit dat we het nieuwe seizoen onze “gewone” wateruren weer kunnen bespreken. Met een afvaardiging van de grote afdelingen zijn we aan het bekijken hoe we ons vele badwater zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten, gedacht word om met de jeugd gezamenlijke zwemtrainingen te verzorgen maar ook specifieke trainingen blijven uiteraard gewaarborgd. Voor de senioren sporters die lekker met elkaar hun trainingen willen afwerken is de intentie om hier zo min mogelijk aan te veranderen.

 Financieel is er wel wat van de hele bevolking gevraagd.
Covid-19 (corona) heeft wel wat teweeg gebracht. Heel abrupt is er op 12 maart een stop aan alle (zwem)trainingen gekomen, waar er op 21 april weer versoepeling werd aangekondigd en, na het opstellen van een protocol, voor de sporters <18 weer op het buitenterrein van de ESA kon worden gesport. Op 8 mei kwam president Rutte wederom met verruiming van de regels waar er na veel overleg en hard werken er op 18 mei op 1,5mtr met extra brede banen weer een watertraining kon worden gevolgd. Tijdens dit schrijven (lees 1 Juli) is het weer mogelijk om de 1.5mtr ook los te laten voor alle sporters >18 jaar en we terug kunnen naar het “gewone” sporten met elkaar.

Financieel zijn er verschillende opties de revue gepasseerd;
een 1ste brief waar gemeld werd dat we kunnen onderzoeken of we voor de NOW-regeling in aanmerking konden komen.
Een brief van de ESA waar een opschorting van 6 maanden van de huur van het niet gebruikte water werd voorgesteld.

Een vervolgbrief vanuit de wethouder waar kwijtschelding van de huur van het niet genoten badwater kon worden aangevraagd, met mitsen en maren.

In een gesprek met de ESA van jongstleden 30 juni is een voorstel gekomen waar we binnen het bestuur op korte termijn de genoten watertrainingen van de maand juni in kaart brengen, de kosten die dit met zich meebrengt en of deze kosten in alle redelijkheid kunnen worden doorbelast ofwel ook een deel van deze kosten een vergoeding moeten aanvragen bij dit steunfonds.

 Dus voor het bestuur is de vakantie nog niet begonnen.

 Ik wil jullie van deze positie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in ons hebben gesteld en we gaan onze uiterste best doen om de periode van geen gebruik van badwater te kunnen compenseren met de contributie van het nieuwe seizoen. Zodra hier duidelijkheid in is laten we dit u weten.

 Een hele fijne vakantie (in het buitenland of in het mooie Nederland) en hopelijk tot 17 augustus want dan begint het nieuwe seizoen 2020-2021 alweer.

 Met vriendelijke sportgroet

Namens het bestuur

Kees Reijnders

 

Sponsors