mededelingen van het bestuur

Beste leden

Zoals we allemaal vernomen hebben neemt Corona weer toe. Het bestuur wil jullie vragen om weer alert te zijn op de maatregelen om een eventuele lockdown te voorkomen. We willen allemaal graag gezond blijven zwemmen. Dus o.a.: attentie voor de looproutes in het zwembad, thuis badkleding aan, niet douchen voor en na het zwemmen, afstand houden, thuis blijven bij klachten, inschrijven via de website en bij niet komen - afmelden. Ook niet groeperen in de kleedkamers. 

De opgelegde corona-maatregelen hebben voor de leden van Oceanus een flinke impact gehad op de trainingsmogelijkheden- en omstandigheden in de afgelopen zes maanden. Om het ongemak dat dit voor onze leden heeft veroorzaakt enigszins te verzachten heeft het bestuur het volgende besloten. De in de Algemene Leden Vergadering van 24 juni jongstleden gecommuniceerde contributieverhoging van 3% wordt niet doorgevoerd. In aanvulling daarop is ook besloten om een eenmalige korting van 5% op de jaarcontributie 2021 toe te passen. Ten slotte mogen de leden tot en met 31 december 2020 onbeperkt inschrijven voor de trainingen, men mag deze maanden dus vaker komen zwemmen dan waarvoor betaald is. Geldt wel: vol = vol en de inschrijf- en afmeld procedure blijft van kracht.

MVG, het bestuur

Sponsors