NIEUWS DEZE MAAND

5 Enthousiast Oceanus (polo)leden gaan de Stichting Vrienden van Oceanus nieuw leden inblazen! Arjan-Rick-Dennis-Herman en Mathijs vormen het nieuwe bestuur. Zij hebben als doelstelling Oceanus te ondersteunen (financieel) bij extra activiteiten, die niet gefinancierd kunnen worden uit de Oceanus begrotingen. Help mee om voor hen gelden binnen te halen, door o.a. bij web inkopen van grote webshops dit via een speciale link te gaan doen. Specifieke informatie hierover volgt binnenkort.

 

Oceanus is club van de maand geworden (februari 2019)binnen de K.N.Z.B.  Mede doordat onze vereniging zoveel verschillende takken van de zwemsport organiseert is Oceanus in aanmerking gekomen. Via de plaatselijke pers zal hier aandacht aan besteed worden (tegelijk een mooie PR voor onze zwemsportclub!)

 

Binnenkort komt er op de website een overzicht van alle taken binnen onze zwemsportclub, die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Als er dan vacatures zijn kan naar dit overzicht verwezen worden en heeft de potentiële nieuwe vrijwilliger een goede indruk welke schakel hij/zij gaat worden binnen onze organisatie. Het bestuur hoopt dat door het zien van dit vrijwilligersoverzicht meerdere mensen bereid zijn een deeltaak(je) op zich te nemen.

 

Er zijn nogal wat taken uit te voeren om het wedstrijdzwemmen binnen Oceanus goed te laten verlopen. De nieuwe zwemcommissie is naarstig op zoek naar mensen, die een taak(je) op zich willen nemen. Interesse: meld dit in eerste instantie bij de voorzitter, die je direct verder kan verwijzen (voorzitter@oceanusaalsmeer.nl)

 

Bij het vinzwemmen is men op zoek naar enthousiaste mensen, die training willen gaan geven. Interesse: mail dit naar vinzwemmen@oceanusaalsmeer.nl

 

Hoera: Oceanus heeft weer een secretaris: Margreet van de Pol heeft deze taak op zich genomen per 1 januari. Margreet: we zijn met z'n allen heel blij met je!

 

 

Sponsors