Ongewenste omgangsvormen

Momenteel wordt er binnen NL veel aandacht besteed aan beleid omtrent ongewenste omgangsvormen. Dit zou ook binnen de vereninging kunnen spelen. Als je hiermee te maken krijgt dan staan er bij de kopjes: vertrouwenspersoon/VOG en bij bestuur documenten wat je kunt doen. Hierin ook wat wij als vereniging verstaan onder ongewenste omgangsvormen. 

Doc ongewenste omgangsvormen (bron: KNZB)

Sponsors