Overname secretaristaken Oceanusbestuur

Per 31 maart heeft Adrie Berk de secretaris taken overgenomen van Margreet van der Pol. Het Oceanus bestuur is Margreet dankbaar dat zij, ondanks haar verhuizing, de secretaris taken nog een extra jaar heeft uitgevoerd. Op de komende ALV zal nog wel formeel via stemming besloten moeten worden of Adrie Berk benoemd wordt als secretaris.  

Sponsors