Te weinig geld voor sportbeoefening: Jeugdsportfonds Aalsmeer

Is er door gewijzigde omstandigheden te weinig geld om de contributie van een sportclub te betalen, dan kan het Jeugdsportfonds een financiele oplossing bieden voor kinderen van 6 tot en met 18 jaar. 

Hoe werkt het?
1. De aanvraag voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds wordt gedaan door een intermediair. De secretaris of penningmeester kan een ouder doorverwijzen naar de intermediair in Aalsmeer. 

2. De intermediair doet, in overleg met de ouder, een aanvraag;

3. De ouder hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;

4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub of kan het kind lid blijven. 

5. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub. De ouder ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

meer info: 

https://www.aalsmeer.nl/sociaal-loket/product/werk-en-inkomensondersteuning_voorzieningen-minima_jeugdfonds-sport-en-cultuur

https://jeugdfondssportencultuur.nl/

 

 

Sponsors