Update Covid-19

Hallo allemaal,

Naar aanleiding van de berichtgeving in de media over het dicht zijn tot 6 april en/of 1 juni is het voor ons en iedereen zeer onduidelijk wanneer wij als Oceanus / Esa weer mogen gaan trainen in het zwembad. Uiteraard houden wij de berichtgeving en regelgeving nauwlettend in de gaten en zullen u daarin op de hoogte houden als we wat meer weten.

De KNZB heeft op haar website ons de volgende richtlijnen en adviezen gegeven:

Gaat mijn wedstrijd door? Nee, we hebben als KNZB alle wedstrijdactiviteiten tot en met het einde van de competitie/begin zomervakantie geannuleerd. Het gaat niet alleen om deelnemers, maar ook om de gezondheid van vrijwilligers, bezoekers en zwembadmedewerkers. Dit geldt voor alle disciplines. Op 6 april komt de KNZB met een uitgebreider statement met betrekking tot de afwikkeling van de competities binnen alle wedstrijddisciplines. 

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren? Als gezamenlijke sportbonden nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Door met elkaar zaken zoveel mogelijk ‘normaal’ te houden, voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de keten die we met elkaar in de sport vormen. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat de sport door deze moeilijke situatie heen komt. Wel adviseren we je in overleg te gaan met de gemeente of zij iets kunnen betekenen in bijvoorbeeld het niet innen of uitstellen van huurgelden en/of het bieden van ondersteuning bij lokale vraagstukken rondom het coronavirus.

Blijft de KNZB de contributie incasseren bij verenigingen? Nederland verkeert momenteel in een ongekende en uitzonderlijke situatie. Als gezamenlijke sportbonden nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden blijft de KNZB de contributie bij verenigingen incasseren. Ook voor de KNZB lopen de kosten door, of zijn zelfs hoger. Door met elkaar zaken zoveel mogelijk ‘normaal’ te houden, voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de keten die we met elkaar in de sport vormen. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en zorgen we er gezamenlijk voor dat de sport door deze moeilijke situatie heen komt.

Mag de verhuurder van het zwembad kosten voor badhuur in rekening brengen wanneer zij gesloten zijn? Vanwege de unieke situatie waar Nederland zich in bevindt, is dit vaak niet geregeld in de overeenkomst met de verhuurder. De zwembaden zijn immers op last van de overheid gesloten en hebben het op dit moment ook niet gemakkelijk. Ga als vereniging in gesprek met uw verhuurder om dit te bespreken

Wat doet oceanus bestuur met / in  deze situatie:

1.       Totdat er meer duidelijkheid is in alle bovengenoemde zaken zullen wij de richtlijnen van RIVM en KNZB volgen.

2.       Wij zijn op het ogenblik in gesprek met alle “ huurders” en ESA hoe om te gaan met de huur welke wij doorberekend krijgen.

3.       Wij incasseren de contributie als afgesproken met u.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij open en transparant met u communiceren over de genomen beslissingen en wat dat voor u en ons betekend.

 

Met sportieve groet

Het bestuur

Sponsors