Nieuwsbrief seizoen 2020-2021 voor alle leden

Beste Oceanusleden,

Na een vakantieperiode voor de meesten starten maandag 17 augustus weer de reguliere trainingen. Via deze brief willen we jullie informeren hierover, mede omdat er enkele belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. . Achter de schermen is er door bestuur en vele vrijwilligers hard gewerkt om “een leven lang zwemmen” om te zetten in: “een leven lang sporten bij Oceanus”

AANLEIDING
Er is een aantal redenen waarom ervoor gekozen is de trainingen van Oceanus op een andere manier aan te gaan bieden:
• Afnemend ledenaantal Oceanus:
al een aantal jaar loopt het ledenaantal van Oceanus terug (de landelijke trend volgend van afnemende ledenaantallen van (zwem)sportverenigingen) en de Coronacrisis heeft hier nog extra impact op gehad. Al een aantal jaren is het bestuur aan het kijken hoe dit tij gekeerd kan worden.
• Inzichten naar aanleiding van de ‘Corona periode’:
na een aantal weken niks doen kon er in mei weer gestart worden met in eerste instantie landtrainingen en later ook weer watertrainingen. Een aantal vrijwilligers heeft dit heel voortvarend opgepakt, waardoor de jeugdleden van de verschillende afdelingen binnen hele korte tijd weer konden gaan sporten (met de geldende regels in acht nemend). Achteraf is deze periode een hele succesvolle, maar vooral leerzame periode geweest.
Zo hebben we gemerkt dat de animo voor deze ‘algemene’/afdelingsoverstijgende trainingen bij zowel jong als oud heel hoog is. Ook leerde men nieuwe mensen kennen en ontstonden er nieuwe vriendschappen. Tot slot werd erg gewaardeerd dat er op een zelfgekozen dag getraind kon worden (vergelijkbaar met de sportschool).

TRANSITIE SEIZOEN 2020-2021
Komend seizoen is een transitie voor Oceanus als vereniging. We gaan horizontaal trainen, er wordt techniek training aangeboden, je kan waterpolo training gevolgd worden, je kan vin-zwemmen, er worden skills trainingen in de zaal gedaan, er kan hardgelopen worden in een groep op je eigen niveau en er kan zelfs (race)fiets trainingen gevolgd worden.
Ook op technisch en administratief gebied wordt er samen met ESA gekeken hoe we elkaar kunnen helpen en versterken! Al met al vele veranderingen welke gedurende het seizoen steeds meer vorm krijgen.

WAT IS HORIZONTAAL TRAINEN?
Het zwemseizoen wordt ingedeeld in 4 blokken waar er volgens een schema, opgesteld door de hoofdtrainers van de diverse afdelingen, word getraind.
In ieder blok worden en door de week heen trainingen volgens een opbouw gedaan om zo uiteindelijk, conditioneel en technisch, beter te worden in het zwemmen en er meer plezier aan te beleven.
In het water worden de leden op leeftijd en niveau ingedeeld zonder het sociale aspect van vrienden en vriendinnen uit het oog te verliezen. De trainers hebben veelvuldig overleg over de trainingen maar ook over de atleten zelf en hun groeicurve.

WAT VERANDER ER
Ieder lid heeft zich ingeschreven voor een bepaald aantal trainingsuren bij zijn of haar afdeling. Dit is jouw basis Oceanus lidmaatschap. Wanneer je deze training volgt ligt aan jou (in overleg met de trainers uiteraard) voor alle trainingen moet je je nog steeds verplicht via de website inschrijven (iedere week weer) We hebben voldoende badwater om iedereen mee te laten doen dus daarover geen zorgen en jouw vaste training avond blijft jouw avond! Het verstandigste is om in overleg met jou trainer(s) je weekschema in te delen. En kan je een keer niet op “jou” avond dan kan je die gewoon een andere dag inhalen. Gedurende het seizoen monitoren wij hoeveel er door jullie gezwommen wordt, naar aanleiding van deze data zullen wij kijken voor seizoen 2021-2022 of we, en hoe, de contributie structuur aangepast kan/ moet worden. Het doel is dat je hele leven tegen een vaste prijs kan sporten bij Oceanus.

WAT VERANDERD ER VOOR MIJ?
We hebben alle leden ingedeeld in leeftijd categorieën om zo specifieke trainingen per leeftijdscategorie te maken.
• 6 tm 11 jaar, deze bouwen verder aan hun conditie en techniek welke is opgedaan bij het ABC zwemmen. We volgen de lijnen van zwemvaardigheid in deze trainingen maar belangrijker nog: We laten ze kennismaken met de diverse afdelingen van Oceanus en kunnen gedurende het seizoen in overleg “proeflessen” doen bij een van de afdelingen waar hun aandacht naar uitgaat. De jeugd leden welke specifiek voor waterpolo hebben gekozen kunnen hier ook vrijblijvend mee trainen om zo de zwemtechniek te verbeteren.

• 12 tot 18 jaar+, voorheen hadden we de TTG, waterpolo, Vinzwemmen, triatlon, minoren en wedstrijd zwemmen. Al deze afdelingen hebben we bij elkaar gevoegd. Hier komt de opzet van horizontaal trainen echt tot uiting één Oceanus! Maar dan wel een Oceanus waarbij je lekker kan zwemmen met je vrienden en vriendinnen. Of een Oceanus waarbij je je zelf wil meten in wedstrijden. Of een Oceanus waarbij je werkt aan je zwem technieken en conditie naast je specifieke Waterpolo en Vinzwem trainingen.

Ook is er op de maandagavond in de gymzaal van de waterlelie een skills training. Deze zijn een vast onderdeel van je training op maandag avond maar, na inschrijving, ook toegankelijk voor alle andere leden van Oceanus

Naast het zwemmen kan je ook, 2x, gaan hardlopen bij de trainingen van de triatlon. Dit kan twee keer in de week. Op de hardloop baan en een keer starten vanaf de waterlelie

Waarom staat er 18+ zul je denken? Een groot aantal leden ouder dan 18 doet aan openwater of wedstrijd zwemmen. Deze kunnen en mogen ook gebruik maken van deze trainingen.

• Masters/ Senioren triatlon voor deze groep is de aanpassing dat er meer zwemwater beschikbaar komt op de dinsdag en donderdag avond. Door alle aanpassingen is de woensdag avond helaas komen te vervallen. Op de dinsdag wordt er als aanvulling een speciale techniek training gegeven. Uiteraard kunnen alle atleten bij alle trainingen inschrijven en meezwemmen.

In de zomer blijft de buitenwater training. Naast het zwemmen kan je ook mee gaan hardlopen of fietsen bij de trainingen van de triatlon.

CORONA MAATREGELEN NOG STEEDS VAN KRACHT
De corona maatregelen en protocollen zijn nog steeds van kracht, dit betekend:
• Inschrijven verplicht via de Oceanus website.
• Ouders kunnen niet mee naar de kleedkamers of zwembad
• Beperkte mogelijkheid tot omkleden dus je zwemkleding indien mogelijk aan voor je naar het zwembad gaat.
• Handen ontsmetten bij binnenkomst
• Routing van het zwembad volgen er geld eenrichting verkeer
• Boven de 18 jaar in het hele gebouw 1,5 mtr aanhouden!
• Alle spullen meenemen in een afgesloten tas naar de zwemzaal en op de banken naast het zwembad plaatsen, houd hierbij ook afstand van elkaar.
Onder 18 jaar kan het ook plaatsen op de speciale karren voor tassen.
• Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Het horizontaal trainen is een lerende omgeving, welke voor de atleet, ouders, trainers en bestuur vernieuwend is en spannend kan zijn. We willen graag een beroep op een ieder doen om de nieuwe ervaringen met elkaar op te doen en de ervaringen uit te wisselen.
We gaan er voor zorgen dat we er gezamenlijk een succes van gaan maken. Ook weten we dat deze nieuwe vorm nog niet 100% afgerond is maar welke we gedurende het seizoen verder ontwikkelen en finetunen. Mocht u verbeterpunten hebben meld het aan ons, dit kan via de trainers of met een mail aan recreatie@oceanusaalsmeer.nl met als onderwerp verbeterpunten.

Er zullen naar aanleiding van deze nieuwsbrief vele vragen bij u omhoog komen, sommige zullen we kunnen beantwoorden en anderen niet omdat wij het zelf ook “gaan ervaren”. Uw algemene vragen kunt u stellen via de mail aan recreatiezwemmen@oceanusaalsmeer.nl. De sport specifieke vragen graag bij de desbetreffende afdeling stellen.

Alle algemene vragen en de antwoorden zullen wij op de website www.oceanusaalsmeer.nl plaatsen onder het kopje nieuws.

Wij hopen u zo snel mogelijk weer te zien op een van de trainingen

Met Vriendelijke Groet
Bestuur en vrijwilligers Oceanus Aalsmeer.


DE TRAININGSTIJDEN ZWEMMEN
Leeftijd Tm 11 jaar:
Dinsdag avond 18.00-18.45 - 4 banen bad

Donderdag avond 18.00-18.45 - 4 banen bad

Zaterdag ochtend 8.30-9.15 - baan 6 van het 6 banen bad, beginners 6-8 jaar
Zaterdag ochtend 9.15-10.00 - baan 6 van het 6 banen bad

Leeftijd 12 – 18+

Maandag avond* 18.00-18.45 - Na afloop skills training 19.00-19.45 tijd ov
Maandag avond* 18.45-19.30 - Vooraf skills training 17.45-18.30 tijd ov

*De maandag avond is een combinatie training voor alle jeugd, en de voorkeurtijd Jeugd Triatlon atleten

Woensdag avond 18.00-19.30 - 6 banen bad

Vrijdag avond 18.00-18.45 - 4 en 6 banen bad
Vrijdag avond 18.45-18.30 - 6 banen bad

Zaterdag ochtend 07.00-8.30 - 6 banen bad

Masters/ tri senioren / Waterpolo Senioren

Dinsdag avond 17.30-18.00 - 6 banen bad (voorkeurs tijd Triatlon)
Dinsdag avond 18.00-18.45 - 6 banen bad (voorkeurs tijd triatlon)
Dinsdag avond 18.45-19.30 - 4 en 6 banen bad (Voorkeur tijd masters)

Donderdag avond 18.45-19.30 - 4 banen bad

Zaterdag 8.30-10.00 - baan 1 t/m 5 van het 6 banen bad

Zondag ochtend 8.30-9.15 - 6 banen bad
Zondag ochtend 9.15-10.00 - 6 banen bad

 

Sponsors