baddiensten

Instructies baddienst


Opbouwen
Algemeen

Sleutel polokast af te halen bij de bar; na het openen van de kast direct retourneren!
Wedstrijdlijnen uit het bad halen en aan de WC kant plaatsen op de kant
Beweegbare bodem naar 2 meter diepte brengen
Jurytafel:Rechte tafel uit het juryhok (banenbad) halen en op de juryplaats neerzetten (let op aansluiting wedstrijdklok)
Twee stoelen achter de tafel voor secretaris en tijdwaarnemer en een stoel ernaast voor 30 seconden waarnemer
Wedstrijdklok uit de kast in het badmeesterhuisje (bij het 4-banen bad) halen en aansluiten op het daarvoor bestemde contact. Deze bevindt zich links onderin de kast 
Verder op de tafel uit de polokast: spatscherm voor de klokkoffer (ter bescherming tegen waterspatten), jurykoffer, 1 rode, 1 gele, 1 witte en 1 blauwe vlag, een fluitje en een stopwatch
Naast de jurytafel drie stoelen plaatsen voor scheidsrechters en beoordelaar. Reserveringskaarten hiervoor zitten in de jurykoffer.
Pionnen: de pionnen uit de waterpolokast dienen aan beide kanten van het bad op de 
volgende punten te worden geplaatst (let op: bij pupillenwedstrijden moeten de pionnen 
anders geplaatst worden, vanwege de kleinere afmetingen van het veld):
Middenlijn (blauwe stip): witte pionnen
5-meter (4 tegels verder dan de gele stip): gele pionnen
2-meter (rode stip): rode pionnen
Doellijn (blauwe stip): witte pionnen
Pupillenwedstrijden
Pupillendoeltjes: 
geraamte in elkaar zetten, netten eromheen en wedstrijdlijnen (met drijvers) vastmaken
het doeltje met merktekens aan de lijnen aan de klokkant vastmaken aan de trapleuning die het verst van de kant zit (op die manier kan makkelijk het grote doel erachter gehangen worden tijdens de laatste pupillenwedstrijd)
Het andere doel moet in de breedte van het bad neergelegd worden ter hoogte van de metalen schijfjes in de vloer aan de rand van het bad. Deze schijfjes met de daarvoor bestemde beugelhaak (hangt in het materiaalhok naast de deur) losschroeven en omdraaien, en met het oog naar boven weer vastschroeven.
Hier kunnen de haken van de lijn in worden vastgezet (let op: bij het opruimen van de minidoeltjes de schijfjes weer omdraaien, zodat niemand zich hieraan bezeerd).
Tijdens de laatste pupillenwedstrijd kunnen de grote doelen enz. al opgehangen worden achter de kleine doeltjes, zodat na afloop van de laatste pupillenwedstrijd alleen de kleine doeltjes eruit hoeven te worden gesleept en eventueel direct met de volgende wedstrijd kan worden begonnen.
De laatst spelende pupillenploeg is verantwoordelijk voor het afbreken en opruimen van de pupillendoeltjes. Spreek de coach hier eventueel op aan.

- Pionnen: bij pupillenwedstrijden moeten de pionnen anders geplaatst worden, omdat het 
veld kleiner is. Let op dat er pionnen staan: in het midden en resp. 2 en 5 meter van de 
beide doelen.
- Zorg dat er tijdens de pupillenwedstrijden niet achter het doel wordt ingezwommen; dit 
verstoort de wedstrijd.

 

Tijdens wedstrijden
- Zie ontvangstprotocol scheidrechters!
- Zorg dat voor iedere wedstrijd de jurytafel bemand is. In principe moeten dit de mensen op 
het rooster zijn, maar het komt wel eens voor dat iemand niet op komt dagen. Zorg in dat 
geval snel voor vervanging. Zonder tafel kan de wedstrijd niet begonnen worden. Let op: 
degenen achter de tafel moeten wel in het bezit zijn van hun W-licentie! Dit nummer dient 
genoteerd te worden op het wedstrijd formulier.
- Tijdens de polowedstrijden in het banenbad is het niet toegestaan om in het recreatiebad of instructiebad te zwemmen (indien deze baden niet zijn afgehuurd!). Stuur iedereen hier daarom ook direct uit. TIP: vraag het zwembadpersoneel de lichten in het recreatiebad en instructiebad uit te doen, zodat kinderen minder snel geneigd zullen zijn hier te gaan zwemmen.
- Ruim gedurende de wedstrijden alvast materiaal op dat niet meer gebruikt hoeft te worden. Zorg bv. dat alle damesballen weer in de kast komen als de laatste dames/jeugdwedstrijd is gespeeld.
- Als de wedstrijdklok uitvalt, dient binnen 5-10 minuten een noodvoorziening geregeld te 
zijn. Hiervoor contact opnemen met de dienstdoende persoon achter de bar; achter de bar ligt een handmatig te bedienen noodklok en in de kiosk ligt een handmatig scorebord. In de koffer zit een stopwatch voor de 30 seconde regel.


Afbouwen

Alle polospullen weer opbergen op de plaats waar ze vandaan kwamen (let op juiste 
indeling polokast!) en afsluiten hiervan
- Bodem weer op 1.30 meter
- Wedstrijdlijnen uit de whirlpools weer in het water leggen
- Zorg dat het bad redelijk netjes achter blijft. Groffe rommel, zoals plastic flesjes, 
kartonnetjes, plastic zakjes enz. weggooien in de prullenbak. Wijs mensen hier ook op 
tijdens de baddienst. Het bad hoeft niet schoongespoten te worden, maar zorg er wel voor dat het enigszins toonbaar is. Ontvangst scheidsrechters (en eventueel beoordelaars)
- Scheidsrechters welkom heten en hem/haar een drankje aanbieden (evt partner ook)

- Mogelijkheid bieden om eventueel hun tas neer te zetten in het juryhok.
- Tijdens elke wedstrijd moet de scheidsrechter(s) een drankje aangeboden worden;
dit kan op rekening van Oceanus besteld worden bij de bar.
- Ook scheidsrechterrapporteurs wordt een drankje aangeboden.
- Als een scheidsrechter van ver komt en/of meerdere wedstrijden achter elkaar moet fluiten moet ook wat te eten aangeboden worden.


Belangrijke punten (!!!)

  • Houd het wedstrijdschema goed in de gaten en zorg dat dit minimaal uitloopt; 
  • spoor eventueel spelleider/scheidsrechter aan om snel te beginnen met de 
  • wedstrijd.
  • Als baddienst dien je een pro-actieve houding te hebben: blijf niet zitten kijken, 
  • maar neem initiatief. Dit betekent niet dat je zelf alles hoeft te doen, maar je kunt 
  • ook anderen vragen om even mee te helpen.

Sponsors