Doelstelling

Missie, Visie en Doelstellingen

 ZSC Oceanus is een dynamische vereniging die de zwemsport als breedtesport aanbiedt aan alle sporters van jong tot oud. Maar daarnaast heeft het de punt naar boven en wordt er het hoogst haalbare nagestreefd.

 De waterpolo-afdeling wil waterpolo op een serieuze en verantwoorde manier aanbieden aan iedereen die dat leuk vindt. Hierbij heeft men bij de senioren de keuze om het hoogst haalbare na te streven in zowel de Dames- als Herenselectie. En daarnaast kunnen de senioren ook kiezen voor de recreatieve teams waarbij resultaat minder belangrijk is.

Bij de jeugd heeft men die keuze nu niet doordat er gewoonweg te weinig kinderen zijn die de sport bij Oceanus beoefenen.

Missie.

 Het jeugdplan van de waterpolo afdeling van ZSC Oceanus heeft als doel om alle waterpoloënde jeugd een compleet gestructureerd trainingsprogramma m.b.t. het waterpolo aan te bieden zodat elke jeugdspeler (jongen of meisje) alle mogelijkheden krijgt om te presteren als hij/zij dat zelf wil.

Daarnaast moeten alle jeugdspelers opgeleid worden om moeiteloos naar de senioren door te stromen, welk team dat ook zal zijn.

 Visie.

 Op lange termijn willen we binnen de jeugdafdeling het volgende bereiken:

* Alle jeugdspelers moeten met plezier en enthousiasme alle vormfactoren van het waterpolo op zijn/ haar niveau volledig getraind krijgen, zodat een overstap naar de senioren vergemakkelijkt wordt.

* Er moeten meerdere jeugdteams per leeftijdscategorie komen en bij voorkeur aparte jongens- en meisjesteams

* De jeugdteams moeten weer mee gaan doen om regionale en nationale kampioenschappen.

Sponsors