Regels en afspraken

Regels en afspraken

(Bron: Zwem en polo club de Houtrib.) 
Binnen de afdeling waterpolo zijn de volgende afspraken en regels van toepassing. 

Algemeen:
Respect voor elkaar:
Tegenstanders.
Chauffeurs.
Officials.
Scheidsrechter.
Teamgenoten.
Publiek.

Taalgebruik:
Niet schelden.
Niet vloeken.
Wees beleefd.
Geen grof taalgebruik.
Gebruik een positieve intonatie.

Geen (fysieke/lichamelijke) agressie:
Niet slaan.
Niet schoppen/trappen.
Niet bijten.

Wees zuinig op (gebruikte) materiaal:
Van ons zelf maar ook van anderen.

Ruim je rotzooi op:
Standaard een plastic zak in je tas.
Laat niets slingeren in de kleedkamer en zwembad.

Help elkaar waar nodig:
Met het opruimen van materiaal.
Maar ook als iemand boos/verdrietig is.

Toon interesse in elkaar:
Regelmatig sociaal bezig zijn.
Teambesprekingen.
Na een wedstrijd een hapje eten/drankje drinken.

Je vertegenwoordigt als waterpoloër Oceanus:
Bij evenementen, toernooien en verenigingsactiviteiten.

Je hebt gekozen voor een teamsport:
Wees bewust op het feit dat je anderen dupeert als je niet komt opdagen.
Samen uit, samen thuis!

Specifiek:
De training:
Op tijd komen (15 minuten voor aanvang).
Indraaien op een vast punt.
Tijdig afmelden bij je trainer (24 uur van te voren).
Zorg dat je eigen materiaal in orde is (zwemkleding, slippers, caps, handdoek).
Helpen met het op-/afbouwen van het trainingsbad (materiaal).
Weet wie de verantwoordelijke persoon is (trainer, coach, assistent coach).
Let op je eigen spullen.
Niet gooien/smijten/stuiteren met de ballen!

Thuiswedstrijden:
Een badverantwoordelijke aanwijzen per wedstrijdavond (ontvangst scheidsrechter, toezien dat het bad wordt op/afgebouwd, wedstrijdformulieren zover mogelijk invullen, ontvangst gasten).
Bedanken van de scheidsrechter door aanvoerder en coach.
Bedanken van de tegenpartij door de thuisspelende ploeg.
Bedanken van ‘de tafel’ door de thuisspelende ploeg, coach en aanvoerder.
Indien bij escalaties (UMV, UZV) en eventuele scheldpartijen van publiek/team/coach/anderen dan excuses aanbieden aan scheidsrechter/tegenpartij/tafel.
Gezamenlijk op/afbouwen van het wedstrijdbad, netjes achterlaten.
Op tijd komen. (minimaal 45 min van te voren.) 

Tijdens vervoer:
Gedraag je als lid van Oceanus. 
Geen alcohol als je moet rijden.
Houd je aan de verkeersregels/aanpassen rijgedrag.
Check je aantal spelers; heeft iedereen vervoer?
In de auto is de chauffeur verantwoordelijk.
Buiten de auto is de teambegeleider/coach verantwoordelijk voor vertrektijd/aantal auto’s/benzinekosten.

Uitwedstrijden:
Aanvoerder/coach/teambegeleider meldt zich bij de tegenstander en met de namenlijst.
De aanvoerder/coach/teambegeleider is verantwoordelijk.
Bedanken van de scheidsrechter/tafel/tegenstander.

Evenementen/polotoernooien:
Bij de organisator melden/betalen/reglement toernooi.
Probeer bij de uitreiking aanwezig te zijn.
Gezamenlijk het tentenkamp op/afbouwen.
Let op elkaar (heimwee).
Zorg dat je een vast contactpersoon hebt (voor het oa het thuisfront).

Ondersteuning verenigingsactiviteiten:
Algemene punten gelden hier ook.
Aan/afmelden bij de organisatie.
Je taak navragen en naar behoren uitvoeren.
Samen uit samen thuis.

Wedstrijden:
Deelnemer aan verenigingsactiviteiten zijn persoonlijk aansprakelijk voor boetes/schades die zij veroorzaken.
Deelnemer is verantwoordelijk voor de gehele situatie.
Herhaaldelijke situaties tijdens wedstrijden/trainingen/toernooien voor recidive kunnen schorsing van de vereniging betekenen.

Ouders / verzorgers:
Moedig uw kind altijd aan volgens de regels van het spel.
Positieve aanmoedigingen zijn prima, ze verhogen de sfeer en stimuleren de kinderen.
Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
Ook een verloren wedstrijd kan een goed resultaat zijn, als van tevoren al bekend was dat de tegenstander veel sterker is, heeft de coach andere doelstellingen voor die wedstrijd besproken.
Val een beslissing van de scheidsrechter / trainer / teambegeleider niet af en trek de integriteit van deze persoon niet in twijfel.
Maak er een gewoonte van om echt commentaar, als er iets misgaat, onder vier ogen met de trainer of coach e bespreken of een afspraak daarvoor te maken.

Sponsors