Bericht van het bestuur

Beste leden,

 Allereerst willen we iedereen een goed, gezond en sportief 2022 wensen. Helaas komt deze nieuwjaarswens voor de tweede keer vanuit een lockdown. In de laatste weken van 2021 is er weer een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van de leden door andere trainingstijden en minder trainingsuren en uiteindelijk dus zelfs weer een gehele sluiting van de zwembaden.

 Net als vorig jaar geldt dat de financiële verplichtingen van Oceanus voor nu nog gewoon doorlopen, wij kunnen op dit moment helaas dan ook geen toezeggingen doen over eventuele gedeeltelijke restitutie van de contributiegelden. De overheidssteun moet in belangrijke mate aangevraagd worden door de ESA, dit komt dan indirect bij Oceanus terecht. In de loop van het seizoen hopen we meer duidelijkheid hierover te krijgen. Zodra dit het geval is zullen we daarover communiceren.

 Het is te verwachten dat bij het heropenen van de zwembaden de toegangscontrole op de QR-code van kracht blijft. In de bestuursvergadering van 30 november is het beleid van Oceanus met betrekking tot deze verplichte Corona Check besproken. Hoewel het bestuur erkent dat het controleren van de QR-code ongemak en mogelijk principiële bezwaren voor de leden met zich meebrengt, hebben wij ons als vereniging te houden aan de regels die de overheid ons oplegt. Dat geldt ook bij een mogelijke invoering van 2G.

 We willen als afsluiting graag onze vrijwilligers en trainers bedanken voor hun inzet, en onze leden voor hun flexibiliteit en begrip, en we hopen dat we heel snel onze zwemtrainingen weer kunnen hervatten.

 Het bestuur 

Sponsors