Covid 19 update 5 april 2020

Aan alle leden van zsc Oceanus,

 Het zijn onzekere tijden. Het coronavirus heeft een enorme impact op ons leven. De gezondheid van ons allemaal en de medische zorg voor de mensen die besmet geraakt zijn hebben op alle niveaus – centrale overheid, gemeentelijk bestuur en binnen onze directe omgeving – prioriteit boven alles.

Onze gedachten gaan ook uit naar de mensen die wel geconfronteerd zijn met de gevolgen van het Corona virus en wensen hun en hun familie heel veel sterkte toe!

 Toch moeten we ook rekening houden met de voortgang van de vereniging en hierbij kunnen we niet voorbijgaan aan de financiële verplichtingen.

Van wethouder Bart Kabout, met in zijn portefeuille oa sport, subsidiebeleid, jeugd(zorg) ontvingen wij afgelopen vrijdag 3 april het volgende schrijven:

 Gebruikers van de sportaccommodaties van ESA hoeven tot en met augustus 2020 de huur niet te betalen. Het gaat hier om een opschorting, geen kwijtschelding. Dit is zo geregeld om de directe druk op uw financiële lasten te verlichten. Ondertussen wordt bekeken wie de kosten van de huur dan wel moet dragen: uzelf, de landelijke overheid of de gemeente. Dit is afhankelijk van de uitwerking van de landelijke financiële compensatieregelingen in individuele gevallen.

De maatregel van het opschorten van de huur is genomen om samen met ESA de best mogelijke oplossing voor de gebruikers van de sportaccommodaties te vinden. De insteek van de gemeente is daarbij dat niemand tussen wal en schip valt.

Mocht blijken dat dit toch dreigt te gebeuren, dan is er de mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot vergoeding uit het noodfonds dat door de gemeente is ingericht, middels kwijtschelding van (een gedeelte) van de huur. Er wordt dan per individueel geval bekeken of er noodzaak bestaat voor kwijtschelding ten late van het noodfonds. Komende week wordt verder besproken hoe de diverse regelingen worden uitgewerkt. Onze insteek is: samen komen we door deze crisis heen!

 Aldus het schrijven van wethouder Bart Kabout, gemeente Aalsmeer.

 Als vereniging bestaat er vooralsnog onduidelijkheid over het betalen van de badhuur aan de ESA en daarmee aan onze verplichtingen te voldoen.

Dit betekent dat tot nader order de incasso van lidmaatschapsgelden volgens regulier schema door zal gaan om aan onze verplichtingen richting ESA te kunnen voldoen. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij zullen ons als vereniging hard maken om tot een passende oplossing voor alle partijen te komen en hopen daarbij ook op jullie loyaliteit richting onze vereniging.

 Mocht achteraf zsc Oceanus volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van de badhuur verkrijgen, dan wordt dit met de contributie van het volgende seizoen verrekend. Voor leden die aan het einde van dit seizoen hun lidmaatschap van zsc Oceanus beëindigen, geldt dat teveel betaalde contributie wordt teruggestort.

 Blijf gezond!

 Bestuur zsc Oceanus

Sponsors