Laatste stand van zaken

Beste leden,

 

De gemeente heeft inmiddels toegezegd ons te zullen steunen, zodat wij aan onze verplichtingen voor badhuur kunnen blijven voldoen.

Het bestuur van Oceanus heeft daarom besloten om in de maand februari 2021 geen contributiegelden te incasseren.

 

 

Eind december 2020 hebben wij in een email toegelicht hoe de financiële situatie van Oceanus is, en op welke wijze wij proberen om steun vanuit

overheid en gemeente te krijgen, zodat wij onze leden financieel tegemoet kunnen komen voor de gemiste trainingsmogelijkheden.

De volgende steun is inmiddels toegezegd:

- de TASO-regeling compenseert ons voor een deel voor de doorlopende contributie die wij nog steeds aan de KNZB moeten afdragen

- de gemeente heeft inmiddels ook toegezegd ons te zullen steunen, zodat wij aan onze verplichtingen voor badhuur kunnen blijven voldoen.

 

Hoewel het overgrote deel van onze leden begrip steeds begrip heeft getoond voor onze situatie, begrijpen wij ook dat de onvrede bij sommige leden is gegroeid. De contributie is immers wel steeds geïncasseerd,

terwijl er meerdere weken helemaal niet is getraind. En dat bovenop de maanden dat het bad wel geopend was, maar er door de toepassing van de RIVM-maatregelen minder gezwommen kon worden dan normaal.

 

Aan het eind van het seizoen, als we precies weten hoe onze financiële situatie is, welke steun we hebben ontvangen, en hoeveel weken er niet of minder is gezwommen, zullen we per lid bekijken hoeveel teruggave van

wedstrijdgelden en contributie we kunnen aanbieden.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële situatie van de vereniging, en kan in voorkomende gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.

 

Wij danken jullie voor jullie loyaliteit, en we hopen nu echt heel snel als vanouds te kunnen zwemmen.

 

Blijf gezond

Het bestuur van zsc Oceanus

Sponsors