ALV 2024

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 januari 2024.  De ALV start om 20.00 uur in de vergaderzaal van zwembad de Waterlelie Inloop met koffie en thee is mogelijk vanaf 19.45 uur. 

Het bestuur. 

 

De stukken voor de algemene ledenvergadering 2024 zijn:

ALV 2024 zsc Oceanus seizoen 2022/2023 - Agenda

ALV 2024 zsc Oceanus seizoen 2022/2023 - Notulen ALV 2023

ALV 2024 zsc Oceanus seizoen 2022/2023 - Huishoudelijk reglement (concept)

ALV 2024 zsc Oceanus seizoen 2022/2023 - Jaarverslag Bestuur en Commissies

ALV 2024 zsc Oceanus seizoen 2022/2023 - Kascommissie verslag

ALV 2024 zsc Oceanus seizoen 2022/2023 - Financieel Jaarverslag

ALV 2024 zsc Oceanus seizoen 2022/2023 - Notulen ALV 9-jan-2024

 

Sponsors