Uitnodiging ALV dinsdag 8 mei 2018

Hierbij nodigt het bestuur van ZSC Oceanus u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering.

Deze wordt gehouden op dinsdagavond 8 mei in de vergaderzaal van de Waterlelie, aanvang 20.00.

Agenda

1       Opening

2       Ingekomen stukken en mededelingen

3       Notulen van de Algemene Ledenvergadering 9 mei 2017

4       Jaarverslagen

5       Financieel verslag 2017

6       Begroting 2018-2019

7       Verslag financiële controle commissie

8       Verkiezing financiële controle commissie

9       Vaststellen contributie 2018-2019

10     Invoering Algemene Verordening Gegevens per 25 mei 2018

11     Bestuursverkiezing

12     Rondvraag

13     Sluiting

 

Sponsors