Vertrouwenspersoon en V.O.G.

Vertrouwenspersoon (intern en extern)

Intern
Oceanus heeft een interne vertrouwenspersoon aangesteld.

Ted Berk is de interne vertrouwenspersoon van Oceanus.

Zij is bereikbaar via telefoon : 06-36334431
en per mail : tedberk@hotmail.com

 

Wanneer kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon van de vereniging?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw vereniging dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • Pesten en gepest worden
  • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
  • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
  • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag

 

Hoe vertrouwelijk is een VertrouwensContactPersoon?
Dat het soms belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn. Er wordt echter niemand anders op de hoogte gesteld van de gesprekken tussen jou en de VertrouwensContactPersoon zonder dat jij daar:

a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De VertrouwensContactPersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

De activiteiten van de VertrouwensContactPersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VertrouwensContactPersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Extern

Als een klacht niet opgelost kan worden binnen de vereniging met behulp van de interne vertrouwenspersoon is er een mogelijkheid om de externe vertrouwenspersoon in te schakelen.
Naast dat de KNZB en de NTB enkele vertrouwenspersonen hebben is er een landelijk centrum waar iedere sporter, ouder, trainer, bestuurder en scheidsrechter ook terecht kan via https://centrumveiligesport.nl/over-cvsn/waar-kun-je-terecht

Gedragscodes

De gedragscodes sport ook voor jou(inclusief animatie videos)
Gedragscodes voor sporters
Gedragscode voor trainerscoaches en begeleiders
Gedragscode voor functionarissen bestuurders werknemers niet zijnde sporters
Gedragscode voor scheidsrechters en officials

 

Verklaring Omtrent Gedrag.

Alle trainers/sters, die betrokken zijn bij alle Oceanus afdelingen zijn in het bezit

van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Dit wordt nauwlettend bijgehouden door het bestuur van Oceanus.

Document ongewenste omgangsvormen  (Bron: KNZB)

Sponsors