LAATSTE NIEUWS MASTERSZWEMMEN

WE KUNNEN ZWEMMEN!

VANAF ZONDAG 18 OCTOBER KUNNEN ALLE MASTERS WEER KOMEN ZWEMMEN: (DEZE ZONDAG ALLEEN NOG VAN 08.30 TOT 09.15 UUR ZOALS BEKEND, daarna weer gewoon met 2 groepen t.w. 08.30-09.15 en 09.15-10.00 uur)

MET HET OOG OP DE VERSCHERPTE MAATREGELEN OM HET CORONA VIRUS DE KOP IN TE DRUKKEN WEL AANDACHT VOOR ONDERSTAANDE:

 

*bij de masters zwemmen maximaal 8 zwemmers per 1 baan (=2 oorspronkelijke banen bij elkaar) 

*in het water telt nu ook weer de 1,5 onderlinge afstand (zwemmers dienen dit zelf in stand te houden - tips hiervoor geeft de trainer)

*verschuivingen in banen of tijden zullen noodzakelijk zijn ivm. verschillen in geoefendheid -trainer bepaalt dit

*tijdens deze periode vragen wij alle masters om zich alleen in te schrijven voor de trainingen, die zij voorheen altijd gevolgd hebben en op deze vaste dagen te blijven trainen. Dit geeft de trainers de gelegenheid om de zwemmers in de juiste groep in te delen naar snelheid en kunnen en hierdoor krijgen alle masters de kans om hun trainingen te volgen. 

*Andere senioren van Oceanus zwemmen tijdelijk niet mee bij de masterstrainingen - dit geeft in de praktijk nu soms al ongemakken, door verschil in geoefendheid 

*de gedragsregels voor en na de zwemtrainingen gelden, zoals genoemd in het bestuursbericht op de website (rubriek ''algemeen/nieuws'')- neem hier kennis van s.v.p.

*donderdags zwemmen de masters in het banenbad en de waterpolo in het recreatiebad-waterpolo commissie is accoord met deze tijdelijke wisseling. Hierdoor kunnen we maximum 24 ipv.16 masters laten zwemmen (=3 x brede baan x 8)

*Dinsdag gebruikt workshop 1 brede baan en masters de andere brede baan in het recreatiebad: hierdoor kunnen dinsdag maximaal 32 ipv. 24 masters zwemmen (te weten 3 brede banen in het banenbad en 1 brede baan in het recreatiebad)

*maximum zondag 1e groep: 16 zwemmers  2e groep: 16   zwemmers 

Het vantevoren inschrijven voor de zwemtrainingen blijft zoals het was . Mocht blijken dat er teveel zwemmers komen op een bepaalde tijd, dan worden deze afgezegd. Omdat er zondag maar 16 plekken per training beschikbaar zijn vragen wij de zondagmasters om zich -indien mogelijk- 24 uur vantevoren in te schrijven, zodat Sandra een juiste indeling en planning kan maken,

Met jullie medewerking kunnen we in ieder  geval doorzwemmen gedurende deze periode - het valt allemaal binnen de gestelde normen v.w.b zwemmen in overdekte zwembaden,  die per 13 october door de overheid zijn gesteld. 

Namens jullie trainers Berni-Sandra-Judith-Dick

CONTRIBUTIE 2021:

Zie hier ook de tekst bij de rubriek ''algemeen'' 

 

 

 

Sponsors